Astratex přechází na PGshop

23.10.2017

Astratex je lídrem na trhu spodního prádla a plavek v ČR s ročním obratem ve vyšších stovkách miliónů korun. Zároveň úspěšně expanduje do dalších evropských zemí, například do Polska, Rumunska či na Ukrajinu.
 
Jak jsme o Astratexu už dříve psali (http://www.programia.cz/astratex-nejvetsi-cesky-hrac-v-segmentu-spodniho-pradla/), využívá pro svůj e-shop SW řešení od NetDirectu (platforma ShopCentrik) a Programia toto řešení spravuje a dále programátorsky rozvíjí v souladu s požadavky klienta.
 
Zároveň Astratex v loňském roce uskutečnil výběrové řízení na dodavatele nové e-shop platformy. Postoupili jsme mezi dva finalisty, a nakonec jsme zakázku získali. V říjnu letošního roku 2017 jsme nejdříve spustili polskou verzi (Astratex.pl). Polská verze je postavena na výkonné platformě PGshop (Programia shop) a je obousměrně a plně automatizovaně napojena na ERP systém Astratexu, odkud si bere data a zároveň tam data zapisuje.
 
 
 
Jako první byla zvolena polská verze, protože se pro klienta jedná o dostatečně silný trh s velkou návštěvností, počtem objednávek i národních specifik. Jedná se tedy i ideální trh pro ověření multijazyčnosti, multiměnovosti, výkonu engine v zátěži a flexibility rozvoje.
 
Další jazykové verze, včetně verze české, budou následovat v poměrně rychlém sledu. Původní engine pak již nebude využíván. Nový engine od PGshop umožní rychle a bezpečně rozvíjet i implementovat specifické funkčnosti i vzhledy, různé v detailech pro každou z cílových zemí.
 
Odhadujeme, na základě zkušeností s polskou verzí, že se oproti dříve využívané platformě zkrátí potřebný čas realizace požadavků zákazníka minimálně o 50 %, což mu umožní 2x rychlejší realizaci nápadů a úprav za nižší náklady nebo bude znamenat dvojnásobně rychlejší rozvoj při stejných kapacitách programátorů.

Programia s.r.o. / Nivnická 312/19, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky / obchod@programia.cz / +420 737 289 115 / Mapa webu