Programia - Tvorba e-shopů, shop, eShop, e-shop, B2C, B2B

MENUZAVŘÍT
Úvod Tvorba e-shopů

Tvorba e-shopů

ProgramiaShop

ProgramiaShop je aplikací určenou pro prodej zboží na internetu. Aplikace je vhodná pro výstavbu rozvinutých internetových obchodů B2C (pro koncové zákazníky) a B2B (pro velkoodběratele). Zároveň aplikace obsahuje jednoduše ovladatelný publikační systém. Ukázky naší tvorby internetových obchodů můžete vidět na stránce referencí.
 
Tip: Pokud vás nebaví dlouhé čtení, můžete nám rovnou zaslat poptávku.

A v čem že se lišíme od konkurence?

Rozumíme „řemeslu“, plníme termíny, držíme kvalitu a máme super lidi. No jo, ale tohle přece může říct každý výrobce e-shopů a zákazník to vždycky pozná až na konci (a občas je to pro zákazníka taky konečná), takže tyhle obtížně měřitelné argumenty raději vynecháme. A místo toho vám řekneme o pár věcech, které jsou nezpochybnitelné, porovnatelné a docela snadno ověřitelné. Takže začneme:

1) Moderní engine bez technologického dluhu

První věcí, která nás odlišuje je, že náš engine (softwarový motor) je moderní, rozumějte – vystavěný na moderních technologiích a má robustní architekturu vycházející z našich bohatých zkušeností – přece jenom už máme něco za sebou. Nemáme tedy na rozdíl od většiny tuzemské konkurence něco, co by se dalo nazvat technologickým dluhem. Proč tomu tak je, pochopíte už za chvíli díky dalšího odstavce.

2) Identický engine pro všechny klienty – myslete dopředu

A právě teď jsme narazili na jádro pudla, tedy na podstatnou esenci. Všichni klienti Programie využívají naprosto identický engine. Říkáme-li naprosto, tak myslíme naprosto - tj. nevěřte obvyklým marketingovým povídačkám o společném „neviditelném“ jádru a vysoké customizaci nad ním – tedy ve finále řešení ve stylu „každý pes jiná ves“.
 
Teď si možná řeknete, "ale to je přece hloupost, vidím reference Programie a ty e-shopy jsou naprosto odlišné vhledem, strukturou i chováním. A my přece také chceme e-shop na zakázku, a ne podle nějaké šablony jako má každý". Nebojte, hned vysvětlíme, jak to funguje u nás. Takže jdeme na to. Engine je na chlup (bajt, bit) stejný pro každého klienta a jednotlivé e-shopy se liší individuálním nastavením vzniklým při implementaci (settings) a speciálními, na míru upravenými nebo dovyvinutými funkčnostmi. Vznikne-li takto upravená funkčnost, zapneme ji v nastaveních pouze danému klientovi a ostatní klienty nijak neobtěžuje ani nezpomaluje běh jejich řešení.
 
A jaké z toho plynou výhody:
 • Žádný e-shop nikdy nezestárne, všechny společné moduly se neustále inovují a podkladové technologie třetích stran průběžně měníme za nejmodernější.
 • Chybu na všech e-shopech opravíme najednou, ihned poté, co se o ní dozvíme.
 • Zákazníci získávají možnost využívat obecné nové funkčnosti, stačí je zapnout a nastylovat.
 • Zákazníci mají možnost ochránit své specifické know-how – jejich úpravy na míru nejsou nabízeny a zpřístupňovány dalším klientům.
 • Systém umožňuje libovolné úpravy na míru při zachování jednotného engine.
 • Zastupitelnost – každý z programátorů zná všechna řešení a jejich aktuální verzi.
   
Právě výše zmíněná zastupitelnost je klíčová a je široce rozšířenou bolestí většiny českých dodavatelů e-shopů. Postupují totiž při realizaci zakázky typicky tak, že nakopírují nejnovější verzi engine a provedou na něm zákaznické úpravy (implementaci, customizaci). Za pár let servisují desítky či stovky e-shopů, ale každý z nich je jiný, časem se na každý z nich naplácalo mnoho úprav a slovo personální zastupitelnost už se stává prázdným pojmem. Původní programátoři už jsou dávno pryč a pro nové jsou staré kódy velkým oříškem. Servisní zásahy jsou extrémně drahé (platíte i neefektivní čas na „vyznání se“), oprava chyby nebo nová funkčnost vedou k dalším chybám, softwarová firma neví, kam dřív skočit a řešení tiketů se protahuje na měsíce.

Samozřejmě nic není zadarmo a za všechno se platí daň. V Programii musíme rozvoji a dokumentování změn společného engine věnovat velkou trpělivost a množství času. Jenže tento vkládaný čas už se nám nyní vyplácí a už ve střednědobém výhledu získáváme my i naši klienti podstatné výhody.

3) Možnost odkupu zdrojových kódů

Našim klientům nabízíme okamžitou nebo opční možnost odkupu zdrojových kódů včetně dokumentace a zaškolení jejich personálu v Programii. A jaký že to má význam? Zákazníkovi to dává jistotu, že o svou investici nepřijde, pokud by se s Programií něco stalo. Také mu to dává jistotu, že může kdykoliv převést správu a rozvoj e-shopu pod vlastní lidi nebo k jinému dodavateli. Ve smlouvě není vydání zdrojů, dokumentace, zaškolení atd. vázáno na nic jiného, než na zákazníkův impuls – výzvu k vydání. Zákazník za tuto možnost nemusí platit ihned při pořízení e-shop řešení, ale lze ji pouze vložit do smlouvy s definovanými parametry a jasně definovanou budoucí kupní cenou. Typicky se kupní cena hradí až v okamžiku vyžádání zdrojových kódů. Jasně definované mechanismy klientovi zaručují vždy aktuální verzi engine.

Způsob realizace e-shopu

ProgramiaShop je díky kvalitní N-vrstvé architektuře velmi snadno přizpůsobitelmý vůči zákaznickým úpravám funkčnosti a požadavkům na design. Software ProgramiaShop si lze jednoduše představit jako existující soubor funkčností, datových struktur a výchozího vzhledu e-shopu a administrace určené pro správu obchodu jeho majitelem. Každá realizace zakázky však probíhá v souladu s požadavky zadavatele (výsledek analýzy), kdy jsou vytvářeny unikátní grafické návrhy, úpravy jednotlivých modulů a mplementace vzhledu na míru, tak aby finální dílo plnilo obchodní a marketingová očekávání klienta. Běžnou součástí jsou také obvykle dovývoje v případě požadavků na další funkčnosti.

Dodávka na klíč

Zákazníkům naší společnosti poskytujeme veškeré související služby a podporu týkající se provozu eshopu. Klientům proto nabízíme i hostování aplikace a její servisování v záruční i pozáruční lhůtě s garancí lhůt servisních zásahů.

Modularita

V principu jde o robustní, modulární aplikaci, kdy každý z modulů vykonává specifickou činnost a moduly spolu vzájemně komunikují prostřednictvím definovaných vstupně/výstupních rozhraní.
 
Tip: Někteří výrobci e-shopů nazvou modulem každou maličkost. Neporovnávejte počet modulů, ale schopnosti.

Technologie a architektura

Aplikace je vystavěna na nejnovějších technologiích (.NET, MS SQL) s moderní 4-vrstvou architekturou:
 • prezentační vrstva
 • aplikační vrstva
 • datová vrstva
 • I/O komunikační vrstva

Komunikace s podnikovými systémy 

Běžnou součástí zakázky je také napojení internetového obchodu na podnikové systémy, tak aby e-shop „srostl“ například s účetním a skladovým systémem a docházelo k automatické výměně dat (klienti, objednávky a další transakční data, informace o produktech a cenách ap.). ProgramiaShop je možno zabezpečeným způsobem napojit na řadu ekonomických, ERP, účetních, skladových, logistických a CRM systémů, buď prostřednictvím webových služeb (API, XML Web services, obvykle preferovaný způsob) nebo s využitím komunikací mezi vzdálenými databázemi (např. Linked servers). Více o napojených podnikových systémech můžete zjistit v kategorii Podnikové systémy
 
Tip: Nepodceňujte důležitost napojení shopu na účetní a skladový systém. Zjistíte, že jen ruční kopírování objednávek stojí mnoho energie. Už při desítkách objednávek denně poznáte, že je to zbytečně nákladné a vyčerpávající.

Komunikace s externími aplikacemiNáš systém také dokáže komunikovat s externími online servisy nebo jim poskytovat data. Příkladem může být komunikace s přepravními službami, společnostmi poskytujícími splátky, platebními bránami, porovnávači zboží a mnoha dalšími.

Výkon

ProgramiaShop je moderní aplikace optimalizovaná na vysokou zátěž ve webové, databázové i komunikační části. Při jejím rozvoji se projevují zkušenosti týmu a aplikace je prověřená praxí.

Multijazyčnost, multiměnovost a multidoménovost

Aplikace je architektonicky vystavěna jako multijazyčná a díky tomu lze e-shopy i weby vytvářet a provozovat v libovolném počtu jazyků. Pokud daná jazyková implementace ještě nebyla nasazena, je samozřejmě nutné vytvořit překlad, naimportovat jej a vizuálně otestovat a upravit v celkovém kontextu.
 
Rovněž multiměnovost je systémem podporována, což znamená, že jedna jazyková mutace e-shopu (např. angličtina) může zobrazovat ceny zboží ve více měnách (například USD, EURO, GBP atd.).
 
Multidoménovost umožňuje prostřednictvím jediné aplikace spravovat více e-shopů na různých doménách. Lze tak vytvářet například nákupní portály, kdy má každé patro samostatnou doménu nebo subdoménu nebo dokonce e-shopy ve zcela odlišných designech.