Programia - Tvorba e-shopů, shop, eShop, e-shop, B2C, B2B

MENUZAVŘÍT
Úvod Podnikové systémy Altus Vario

Altus Vario

12.4. 2017

Altus Vario je podnikový software kategorie "all-in-one ERP / CRM systém" určený ke zpracování veškerých firemních agend. Jinými slovy s jeho pomocí lze řešit tyto aktivity: práce s klienty (adresář, deník aktivit), nákup a prodej zboží a služeb (sklady, zakázky, objednávky, fakturace, prodejna), zakázkovou výrobu, vedení účetnictví a daňové evidence, personalistiky a mezd, evidence majetku a další. Zákazník se nemusí se obávat přílišné složitosti, systém je tvořen moduly a ty, které podnik nepotřebuje, si zákazník nepořídí.
Altus Vario je primárně navržen pro firmy střední velikosti. Pokročilých vlastností software této kategorie však mohou úspěšně využívat i firmy malé, protože Altus Vario je skutečně variabilní jak po stránce velikosti, tak po stránce uspořádání podnikových procesů. Jednotlivé moduly lze provozovat samostatně, což využijí firmy, ve kterých je zpracování agend rozděleno mezi jednotlivé pracovníky nebo oddělení. Zároveň lze všechny moduly nainstalovat třeba jen na jediný počítač. Podle počtu uživatelů a počtu položek můžete mít databáze na SQL serveru, síťovém souborovém serveru nebo bez použití sítě na lokálním disku. Altus Vario může být díky tomu jedinečným řešením pro firmy, které mají pobočky různé velikosti. Nejen díky výše popsané variabilitě, ale také proto, že umožňuje výměnu dat mezi centrálou a pobočkami.
Altus Vario lze v neobvyklé míře rozšiřovat, doplňovat a přizpůsobovat požadavkům uživatelů pomocí standardního programátorského prostředí (VBA známý z MS Office). I bez znalosti programování lze vytvářet nové tiskové výstupy, tabulková zobrazení, kontingenční tabulky a grafy. Snadno lze prezentovat nebo analyzovat data v programech Access, Excel a Word. Ukázkou těchto možností jsou například vestavěné funkce pro automatické generování dopisu v programu Word z jakéhokoli dokumentu Varia, který obsahuje adresu, nebo hromadná korespondence modulu Adresář.
Náročnější požadavky lze plnit pomocí technologie doplňků (Add-ins). Doplňky jsou okna či aplikace, které lze doinstalovat do Varia. Spouští se z menu doplňků klávesovou zkratkou nebo událostí v příslušném modulu Varia. Mohou řešit libovolné úkoly s daty systému, například hromadnou fakturaci třeba v návaznosti na data z externích zařízení.
Nejnáročnější požadavky lze řešit pomocí vlastních modulů. Vývojářům je zdarma poskytována dokumentace objektové knihovny systému Altus Vario a společných funkcí systému a návod na registraci vlastních modulů. Nezávislí vývojáři se tak mohou zaměřit na vlastní funkce doplňků a modulů a využít hotové obecné funkce obstarávající běh programu a spolupráci s moduly Varia.
Programia shop je možno na systém Altus Vario napojit obousměrně a plně automatizovaně. S napojením máme zkušenosti u konkrétních zákazníků (klikněte na odpovídající štítek u článku a získáte ukázku reference).