Programia - Tvorba e-shopů, shop, eShop, e-shop, B2C, B2B

MENUZAVŘÍT
Úvod Proces tvorby e-shopu ve 13 krocích

Proces tvorby e-shopu ve 13 krocích

Jak vypadá proces tvorby e-shopu na platformě Programia a co vás čeká od začátku do konce? Podívejte se, jak budeme postupovat při navrhování a realizaci vašeho nového online řešení? Postup tvorby e-shopu na míru u Programie se skládá z těchto třinácti částí:


1. Prvotní nabídka

2. Smlouvy

3. Analýza

4. Wireframe

5. Grafika

6. Datové propojení

7. Implementace na vývojovém prostředí

8. Interní testování

9. Testování klientem

10. Nasazení na ostrou doménu

11. Pilotní provoz

12. Postimplementační podpora

13. Vylepšování a rozvoj


Každý uvedený bod má v rámci vývoje své důležité místo. Zejména důkladná analýza a testování tvoří stěžejní body celého procesu. Bez nich by to bylo střílení na terč se zavázanýma očima. A nám jde přece o výkonný responzivní e-shop, který plní dlouhodobé cíle klientů!

Prvotní nabídka

Z vaší nezávazné poptávky se dozvíme, co potřebujete, a nyní je na nás, abychom se blíže představili v prvotní nabídce. V ní zjistíte, kdo jsme a jak to u nás funguje, proč si vybrat pro tvorbu e-shopu právě společnost Programia a jaká by byla odhadovaná cena za proces tvorby vašeho nového e-shopu (jednorázově a v měsíčních splátkách).

Dozvíte se zkrátka veškeré důležité informace včetně hostingu a poplatků, které vám pomohou se rozhodnout, zda s námi spolupracovat.


Smlouvy

Součástí tvorby e-shopu jsou standardně smlouvy o dílo na celý předmět díla, k nimž jako přílohu přikládáme:


Analýza

Na základě našich dlouholetých zkušeností víme, že na začátku je vždy potřeba vše v souvislosti s novým e-shopem detailně prozkoumat a popsat. Díky tomu přesně víte, do čeho investujete, a my můžeme efektivně vyvíjet – celý proces tvorby e-shopu a jeho implementace je o to svižnější.

Fungujeme modulárně

E-shopové řešení v Programii funguje modulárně. To znamená, že pro výrobu e-shopu používáme prověřený systém, na kterém dlouhodobě běží řešení našich klientů.

E-shopy od Programie jsou stabilní, a přitom lze do systému zasahovat a přizpůsobovat je různorodým potřebám. Hotové moduly vám na míru upravíme a poradíme si i s netradičními požadavky a funkcionalitami, které vám pomohou přeskočit konkurenci.

Co je obsahem analýzy

Analýza je jako kuchařka, podle které naši programátoři vaří. Tento obsáhlý dokument na více než 100 stranách popisuje vše od chování jednotlivých modulů až po datovou integraci a pomáhá nám stanovit přesnou cenu i termín dokončení vašeho e-shopu.

Příprava analýzy může trvat v některých případech i 3 měsíce a tvoří pevný základ, podle něhož se nový e-shop vyrábí. V průběhu implementace samozřejmě někdy dochází k drobným odchylkám, ale ty již neovlivňují cenu za celý projekt ani stanovený harmonogram prací. K větším odchylkám nedochází právě díky přesně napsané analýze.


Wireframe

Na základě analýzy a použitých modulů vytvoříme tzv. drátěný model neboli wireframe (WF).

Není to podmínkou a častokrát tento krok přeskakujeme, nicméně v některých případech se  právě nákres webových stránek vyplatí – pomůže odhalit slabá místa z hlediska UX a celý e-shop uživatelsky pozvednout, takže je maximálně intuitivní a dobře se na něm nakupuje. 

Změny zapracujeme ještě před přípravou grafiky a zbytečně nezasahujeme do již vytvořených webových stránek.


Grafika

Jakmile je schválená analýza, případně hotový wireframe webu, nastupuje naše grafické oddělení, s nímž se domluvíte na barevnosti, použití CI (Corporate Identity kit) a dalších detailech souvisejících s webovou grafikou. 

Tento proces je v rámci tvorby webu velmi důležitý a jsme rádi, když se zejména v tomto stupni vývoje neostýcháte často komunikovat s naším grafikem (v této fázi pracujeme agilně). Jen tak je možné dosáhnout výsledků, které přesně odpovídají vašim představám.

Vytvořenou grafiku následně předáme ke schválení a kontrole vám a UX specialistovi. Až po zapracování případných připomínek můžeme přejít do další fáze tvorby e-shopu. 

Chcete použít svou vlastní webovou grafiku? Preferujeme dodání v nástroji Figma.


Datové propojení

Je již zcela běžné, že je e-shop dlouhodobě napojený na některý z informačních systémů (ERP, CRM, IS). Firemní procesy jsou díky tomu neměnné, jasně dané a zaměstnanci po celou dobu pracují se systémem, který dobře znají

Zavedený informační systém je velkou výhodou také vzhledem ke globalizaci. Společnost může při používání centrálního ERP působit nejen na českém trhu, ale také v rámci celé EU, a uchovávat veškerá data napříč všemi divizemi.

Podle pečlivě sepsané integrační analýzy víme, jaká data putují z ERP, kde se ukládají, jak často se vyměňují a kde naopak máme data z e-shopu ukládat my.

Co integrujeme:
ceny, skladové dostupnosti, produkty, parametry, kategorie, objednávky, položky a jejich stavy, faktury, dokumenty, reklamace, klienty, obrázky a mnoho a mnoho dalšího.


Implementace na vývojovém prostředí

Ve vývojovém prostředí, na tzv. vývojové adrese, jsme schopni velmi brzy zprovoznit administrační (tzv. back-end) rozhraní, kde postupně uvidíte data z vašeho IS (pokud je váš e-shop propojen). Zároveň pracujeme na části pro zákazníky (tzv. front-end), která je viditelná po vstupu na webovou adresu e-shopu.

U některých projektů je efektivnější zahájit grafické práce až po nahrání základních dat, aby měl programátor co nejidentičtější prostředí (produkty a strom kategorií ve finální podobě). To obvykle zrychlí celý proces implementace.

Komunikace jako základ implementace

V průběhu tvorby e-shopu s vámi komunikujeme přes tikety v našem helpdesku. Zde vás informujeme o fázi vývoje a řešíme další kroky, dotazy, nesrovnalosti, změny nebo dodání potřebných dat.

Po celou dobu jste v kontaktu s projektovým manažerem (u větších projektů), nebo přímo s daným programátorem (u menších projektů) a víte, na čem aktuálně pracujeme.


Interní testování

V okamžiku, kdy mají programátoři hotovo, přechází e-shop k internímu testu, který většinou trvá zhruba 1 měsíc. Naši testeři mají připravené tzv. testovací scénáře, podle nichž e-shop postupně prochází, hledají chyby a reportují je programátorům k opravě.

Také používáme automatizované testy (píšeme si je sami pomocí modulu Selenium a Visual Studia), které velmi rychle prověří například celý proces registrace a přihlášení, vyplnění povinných polí, dále celý nákupní proces, spočítají ceny, objeví chyby a vše reportují do tzv. bug listu, který se pak předá programátorovi.

Díky tomuto důkladnému testování opouštějí výrobu kvalitní e-shopy bez hrubých chyb, které by zbytečně brzdily provoz nebo narušovaly objednávkový systém.


Testování klientem

Až projde e-shop naším interním testováním, je další kontrola na majiteli e-shopu – na vás. Máte možnost každou stránku i prvek proklikat, a to jak v administraci, tak přímo na webu, a sledovat, jak se změny projeví na front-endu či při přenosu dat. Následně stačí, když nám návrhy na změny vložíte do helpdesku, kde je odbaví naši programátoři.

V této fázi již celý e-shop běží jakoby naostro a je funkční i pravidelný import a export dat. Díky tomu je možné odladit všechny případné chyby ještě před samotným ostrým spuštěním. Do testování e-shopu vás nijak netlačíme. Někdy se proto stane, že tento proces trvá i 2 měsíce.


Nasazení na ostrou doménu

V den „D“, který si společně stanovíme pro spuštění e-shopu, překopírujeme celý projekt na ostrý server (obvykle se tak děje v 6 hodin ráno). E-shop rozjedeme a vy poté přesměrujete DNS záznam své domény na náš server.

Během následujících několika desítek minut až hodiny (max. 72 h) jsou DNS záznamy propsány a vaši zákazníci již mohou nakupovat na vašem novém e-shopu.

Doporučení ještě před nasazením e-shopu: Vždy je lepší vypnout placené kampaně, PPC, cenové srovnávače a upozornit partnery stahující XML feedy, že nastane změna. Po spuštění pak doporučujeme o spuštění e-shopu informovat své zákazníky e-mailem.

Až ostrý web odhalí další výkyvy

Všechny chyby a nesrovnalosti, které vzniknou, zjistíme buď sami prostřednictvím monitoringu, nebo nám je nahlásíte vy na základě zpětné vazby od zákazníků.

Někteří naši klienti používají nástroj Hotjar, který dokáže pomocí teplotní mapy odhalit nesprávné chování zákazníků. To nám také pomáhá v rámci doladění prvků e-shopu.

Spolupráce s marketingovými specialisty

Marketingová agentura nebo SEO specialista prochází všechny URL e-shopu a hledá nové chybové stránky (404), které mohly vzniknout po implementaci změn. Pokud se nějaké objeví, doplní přesměrovávací tabulku o další přesměrování původních URL na nové (301) tak, aby čerstvě spuštěný e-shop neztratil dobré pozice v indexu vyhledávačů.

Jakmile je e-shop spuštěný, je vhodné opět spustit marketingové kampaně, PPC, cenové srovnávače a opět povolit stahování XML partnerům.


Pilotní provoz

Následuje 3měsíční pilotní provoz, ve kterém může nově spuštěný e-shop vykazovat určitou nestabilitu až do okamžiku, než se všechny procesy ustálí a zaběhnou.


Postimplementační podpora

Po celou dobu, kdy necháváte správu svého e-shopu na nás, udržujeme dvě prostředí:

V každém prostředí je nutné udržovat samostatné propojení. I vy byste měli mít dvě prostředí, aby se vám testovací objednávky nepřenášely do produkčního ERP a zároveň se mohly dělat úpravy přenosů dat pro testování. (Platí pouze v případě, že je váš e-shop propojen s IS.)

To nám velmi pomáhá při vývoji a zapracování nových požadavků, které nám můžete formou tiketů kdykoliv založit do našeho helpdeskového systému.

Chyba, nebo úprava?

Jakmile takový požadavek vytvoříte, zjistíme, zda jde o chybu, či úpravu. Pokud jde o chybu, opravíme ji v rámci smlouvy o SLA v zákonné záruční době. Pokud se jedná o úpravu, pak vám napřed sdělíme cenovou nabídku, a až po jejím odsouhlasení úpravu naprogramujeme nejprve na vývojovém prostředí, interně otestujeme a předáme k vyzkoušení vám. Až při dalším sehrání jde změna do ostrého provozu.

Způsob sehrávání nové verze e-shopu/aplikace

Po přípravě a schválení úpravy provedeme tzv. release neboli sehrání nové verze aplikace na ostré prostředí – tento proces opakujeme 1× za měsíc, vždy v druhé polovině měsíce a v čase, kdy je na e-shopu minimální pohyb.

Nikdy nesehráváme v pátek ani během letních prázdnin, v listopadu nebo v prosinci, abychom nenarušili běžící vánoční sezónu. Všechny úpravy na vánoční sezónu se tedy musí stihnout v říjnovém release, které je pro úpravy poslední. Kritické chyby samozřejmě opravujeme ihned.

Servis 24/7

Servery a jejich výkon jsou pravidelně monitorovány naším interním monitorovacím systémem a po celou dobu jsme vám k dispozici pro vaše dotazy a návrhy na změny.

Pokud na svém e-shopu během dne zpozorujete nějakou chybu nebo nesrovnalost, stačí v helpdesku založit tiket a popsat daný problém.

V případě, že byste chybu zjistili až po pracovní době, je potřeba vedle založení tiketu ještě zavolat na servisní telefonní číslo (zejména pokud se jedná o urgentní záležitost), kde operátorovi sdělíte, o jakou vadu se jedná. Ten zařídí, aby byla co nejdříve vyřešena.


Vylepšování a rozvoj

Dobrá zpráva pro všechny naše klienty je, že váš e-shopový systém nikdy nezestárne! V pravidelných releasech totiž nenahráváme jen požadavky daného klienta, ale také opravy chyb, které jsme sami objevili, či vylepšení, které si žádá trh, a my jsme se rozhodli je zapracovat zdarma do jádra všem našim klientům.

Obvykle se jedná o různé legislativní změny, rozšíření XML feedů u Zboží či Heureky nebo také o naše vlastní UX vylepšení administrace. V plánu máme ještě plno vychytávek. 

Spuštěním hotového e-shopu to, jak vidíte, končit nemusí. E-shop rozvíjíme dlouhodobě a skvělých výsledků si všímá i odborná porota. Důkazem jsou ocenění, která naši klienti pravidelně získávají v soutěži ShopRoku.


Životní cyklus e-shopu od Programie = neustálé vylepšování :)